kolesový parník Labe


kolesový parník Labe
kolesový parník Labe

Kolesový parník Labe byl vyroben v roce 1948, do provozu uveden 1949, 1986 pro vážné závady odstaven. Délka 54 m,  šíře 5,1 a 9,3 m. Poslední  vltavský parník s kotlem na uhlí. V neděli  17. srpna 1997 se u  železničního mostu potopil. Po jeho vyzdvižení byl v roce 1998  odtažen do Německa, kam je  prodán. Po opravě od roku  2001 pod jménem Wappen von Minden pluje po řece Vezera. Foto tohoto parníku pochází z roku 1990 kdy byl odstaven pod železničním mostem na smíchovské straně Vltavy, kde byl ukotven několik let. Poslední foto ukazuje současný vzhled  parníku Labe.