Něco málo o mé modelařině

na parníku Vyšehrad u Mělníka
na parníku Vyšehrad u Mělníka

Tyto stránky jsou věnované pouze pražským bočnokolesovým parníkům a jejich modelům. Zejména pak kolesovému parníku Vltava a jeho modelům ať už  od mé osoby, nebo od kolegů  modelářů. Proč zrovna tento typ lodě ? Každý je na něco ujetý, já na pražské kolesáky. Vltavy jsem postavil zatím tři. Jeden parník neplovoucí, dva plovoucí a parník Bohemia. Poslední model / Vltava 3 /  již  pouze vylepšuji na detailech. Mám v úmyslu postavit nový parník, Vyšehrad. Pouze ale jenom jeho horní nástavbu. Přední, zadní paluba a trup bude Vltavy, nástavba Vyšehradu. Není to sice tzv. košer, ale těch co to poznají, je hodně málo. Zde se potom přímo nabízí, protože Vyšehrad a Děvín jedno jsou, udělat sundavací nápisy na boku nástavby. Pouhou výměnou nápisů budu mít další parník na jednom trupu . K pohonu koles používám elektromotor,  s parním strojem jsem to také zkoušel / Vltava 2 /.  Použití parního stroje  u modelu s plochým dnem, je velice problematické. To je ale na samostatnou kapitolu.  Stavba tohoto typu lodě je specifická. Je nutno řešit  věci, které se u ostatních  lodí prakticky nevyskytují. Vltavský kolesový parník má ploché dno, nemá tedy kýl. Je zde velký nepoměr mezi délkou a šířkou trupu / bez kolesnic /, malý ponor a na trupu nástavba.  To vše způsobuje, že parník je nestabilní na vodě a má snahu se převrátit.  Někdo při stavbě parníku přidá pod dno ploutev se závažím.  Další udělá vyšší  trup pro větší ponor a přidá na dno závaží,  nebo udělá  klasický zaoblený trup s kýlem. Jsou zde i problémy s ovládáním. Model musí mít dvě nebo tři menší kormidla jako skutečný parník. Případně jedno, ale velké. Vizuálně to ale kazí vzhled. Důležitá je také délka samotného trupu a k tomu zvolená jeho  šířka. Ta je rozhodující,  jak je loď náchylná na převracení. Zde se nelze držet stanoveného měřítka vůči skutečnému parníku, na šířce se prostě musí něco přidat. To vše vede k tomu, že trup se pouze podobá skutečnému parníku do doby,  než se dá na vodu.  Každý to řeší po svém. Nestavím přesné makety, ale na osmdesát  procent odpovídají skutečným parníkům, které pluly  v minulém století po řece Vltavě. Stavbu horní nástavby, podle současného skutečného parníku, dělat nebudu. Nějak se mi to vzhledově nelíbí. Je zajímavý,  že většina modelářů při stavbě dává přednost Vltavě před Vyšehradem. Pro stavbu modelu je ale vhodnější Vyšehrad, pro jeho větší šířku. Výše uvedené foto je pouze ilustrační,  které vzniklo za laskavého svolení obsluhy parníku Vyšehrad,  v mělnickém přístavu na Labi.