kolesový parník Dr.Edvard Beneš

kolesový parník Dr.Edvard Beneš
kolesový parník Dr.Edvard Beneš

Kolesový parník Dr.Edvard Beneš byl vyroben v roce 1938, poté přejmenován na Labe, Wischehrad, Dr. Edvard Beneš, Vyšehrad až do roku 1988.  Potom je  odstaven, částečně opraven ale oprava nedokončena.  Odstaven v Podbabě a  nakonec odtažen do Chvaletic. Dnes stojí jako částečný vrak využívaný pro komerční účely na vltavském nábřeží pod železničním mostem na Výtoni v Praze. Původní záměr byl přestavět tento parník na motorovou loď  Hradčany, k tomu nakonec nedošlo a asi již nikdy nedojde.